Politika zasebnosti GDPR

INFORMACIJE O SPLETNIH PIŠKOTKI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podjetje Dustycat d.o.o. se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVPot). Vsi podatki bodo uporabljeni in procesirani zgolj za komunikacijo z uporabnikom.  Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za zagotavljanje učinkovite izpolnitve naročila. Podjetje se zavezuje, da podatkov uporabnikov ne bo delilo, prodajalo ali predalo nepooblaščenim osebam.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene obdelave naročila, ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. 


Za nameno obdelave naročila, obdelave povpraševanja in obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke:


• ime in priimek

• naslov

• telefonska številka
• naslov elektronske pošte


Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Podjetje zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).


PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke lahko obdelujemo:
• kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za naročilo)
• kadar je obdelava kupčevih osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki jo je sklenili z nami ali ker je od nas želel ponudbo
• kadar je kupec za obdelavo svojih osebnih podatkov podal privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave (prejem elektronskih novičk in oglaševanje), pri čemer ima kupec zmeraj pravico, da dano privolitev prekliče.

 


NEWSLETTER
Ob prijavi na obrazec za prijavo na kreativno podjetniški newsletter se strinjate, da na platformi hranimo vaše podatke za namene pošiljanja prodajnih, vsebinskih in marketinških sporočil.


HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Osnovne osebne podatke hranimo ves čas od oddaje naročila na spletni strani. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje, pri čemer podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe oziroma od dobave blaga. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.
Osnovne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov. V primeru, da pride do preklica soglasja posameznika, potem njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.


PROSTOVOLJNOST POSREDOVANJA OSEBNIH PODATKOV IN POSLEDICE NEPOSREDOVANJA
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in nam podatkov dolžni posredovati, vendar v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila).


PRAVICE POSAMEZNIKA
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:
• potrditev, ali obdelujemo osebne podatke,
• vpogled in dostop do osebnih podatkov,
• popravek netočnih osebnih podatkov,
• omejitev obdelave,
• popoln izbris,
• prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
• prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC POSAMEZNIKA
Zahtevo lahko pošlje preko elektronske pošte info@dustycat.com, v subject pa vpišete "Izbris GDPR"  ali pisno po pošti na sedež podjetja.
V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.
Vsak kupec lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si